Παρηγορίδης Κωνσταντίνος 

"γιατί όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα...

Μεγάλο καλάθι!"

  • άνθος κερασιάς